Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

11. Hvo sig med ham forbinder,
Og flyer den ondes flok,
Hand spottes vist, og finder
Af kors og trængsel nok;
Den sag vi faaer at lære
Og friste til vor død,
At vee og suk vil være
De frommes daglig brød.