Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

12. Det veed jeg alt tilhaabe,
Dog er jeg uforsagt,
Og kand mig fast beraabe
Paa JEsu naades magt,
Det koste liv og lykke,
Lad gaae! slet ingen ting
Fra JEsu mig skal rykke
Til dødens sidste sting.