Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

13. Lad hele verden briste,
Min JEsus er ved magt,
Hvo vil hans haand opvriste
Og bryde himlens pagt,
Ey hunger sværd og lue,
Ey pine, vee og verk,
Fra JEsu mig skal true,
Det baand er alt for stærk.