Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

14. Ey engle-kraft og evne,
Ey fyrstendømmes magt,
Ey hvad man veed at nævne
Af skændsel og foragt,