Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

Ey stort og ey det ringe,
Ey skade eller gavn,
Ey nogen ting skal tvinge
Mig ud af JEsu favn.