Brorson, Hans Adolph Uddrag fra Er GUd for mig, saa træde

15. Mit hierte lystig springer
I salighedens trin,
Og fryde-sangen klinger
Ved naadens blide skin,
Den soel, som sielen fryder,
Er JEsus, angenem,
Og al min sang betyder,
At himlen er mit hiem.