Brandes, Edvard Uddrag fra Under Loven

GERHARD DALSTRUP, Kaptejn.
MARIE, hans Hustru.
JOHANNE, deres Datter.
HELENE BORDING.
FRU BORDING, Helenes Svigermoder.
HANS BORDING, Musiker, Helenes Svoger.
KNUD VINGE, Læge, Helenes Broder.
EMMA, hans Hustru, Maries Søster.
EN PIGE hos Dalstrup.
EN PIGE hos Helene.