Brandes, Edvard Uddrag fra Under Loven

GERHARD.

For det første kunde jeg maaske nok lide at sidde paa en Hesteryg, naar det ikke netop var inde i et Ridehus eller paa Promenaderne her, og for det andet synes jeg, at Helene Bording er en overordentlig elskværdig Dame.