Brandes, Georg Samlede Skrifter

HOVEDSTRØMNINGER
i
DET 19. AARHUNDREDES LITERATUR

IV

En Husgud af Voks, paa hvilken man ikke havde agtet, stod ved Siden af en Ild, hvori ædle kampaniske Vaser blev hærdede, og begyndte at smelte.

Den rettede bitre Klager til Elementet. Se, sagde den, hvor Grusomt du bærer dig ad imod mig. Dem dèr giver du Varighed og mig ødelægger du!

Men Ilden svarede: Du har intet andet at klage over end din egen Natur. Thi hvad mig angår, saa er jeg overalt og allevegne Ild.

W. Heinse

V

MINDET
OM
HANS BRØCHNER
ER «HOVEDSTRØMNINGERNE» TILEGNET