Brandes, Georg Uddrag fra Hovedstrømninger. Emigrantliteraturen (1872)

H. Han, naa, han er lille nok; saadan havde jeg netop forestillet mig ham. Er I den Mand, som altid fører Hercules i Munden?