Brandes, Georg Uddrag fra Hovedstrømninger. Emigrantliteraturen (1872)

W. Lod I Jer mærke med saadanne Meninger i mit Aarhundrede, saa vilde man stene Jer. Hvor rædsomt har de ikke forkætret mig for mine smaa Angreb paa Dyd og Religion.