Bording, Anders Uddrag fra MJn kappe lu-bar er saa nær

Jt andet
JOhannes in eodem vil
Studenten nødig hede:
Men in eâdem er hans Spil/
Hand gierne tien sig Klæde.