Bording, Anders Uddrag fra DV nock-hiemsøgte Cimber-land

O vel er lefvit/ naar vor Siel
J stadig glæde suefver/
Naar Kroppen oc sig huiler vel/
Oc æren efterlefver.