Bording, Anders Uddrag fra Den graadig alders skarpe tand

Hvo nu saa længe skal som Jeg
J Borgerstuen være
Skal friste mangen sældsom streg
Och før forlof begjære.