Bording, Anders Uddrag fra Begrafven Opdam blef i Luft och Ild och Haf

Begrafven Opdam blef i Luft och Ild och Haf:
For ringe Jorden var til slig en Heltes graf.