Bording, Anders Uddrag fra Ak! Amaryllis har du slet

1.

Ak! Amaryllis har du slet
Forlat de Skove mange,
Dem jeg tilfulde kiende[r] ret,
Nu fremmed Vej vil gange,
Tænker du ej,
Lius for min Vej,
Hvor hart Myrtillo sørger
Og daglig om dig spørger?