Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

1.

Ach gaar i Sene Tider gaar
Ser an hvad Lengssel ieg udstaar
O Skrider fast att ieg kand naa
Till den Som er min Siels Attraa.