Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

2.

Till Galathe den Ædle Mø
Den Skiøniste paa Jordens ø
Til Galathe Som ieg med fliid
Har elschit op aff Vngdoms [t]id.