Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

3.

Nu Kommer Jeg aff fremmed Land
Er Mødig aff det salte Vand
Slet ingen hvile kand ieg faa
Før ieg den Skiønne Skue maa.