Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

4.

Ach i Napeer Som her gaa
J grønnen Eng ved klaren Aa
Beretter mig hvor jeg paa Stand
Till min Hyrdinde vandre kand.