Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

5.

Blant eder her Vaar hendis Ro
Att Sanche blomster Altid Jo,
Foruden naar hun sig hensneeg
till mig Som ieg giich med mit Qveg.