Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

6.

Jeg Kand och aldrig Vndre noch
Att hun er ey hos eders floch
Ach er det ædle hierte Svagt
Hvi bliffver det ey Daphni sagt.