Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

7.

Med Sorrig drog ieg arme hen
Med Lengssell Jled ieg igien
Men den ieg Jled enist till
Er borte hvad ieg søge Vill.