Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

8.

O klare Lius ò høye Pract
Hvor er din glants och straalers mact
Hvi schiuler du dit Ansict saa
Oc Lader mig i Mørche gaa.