Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

9.

Paa Firmamenten ingen tiid
Sig Phæbus teer saa Klar och blid
Det io er Jdell Natt for mig
O Galathe foruden dig.