Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

10.

Hvad Vill och Nattens Dronning bold
Med Stiernerne Saa mangefold
Din Øynes Lius de Stierner to
Dem Saffner Jeg och har Vro.