Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

12.

Ach Arme Daphnis hvor Vilt du
den som du Saffner finde nu
Hvad om hun nu och Sørgelig
Om Lande gaar och Søger dig.