Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

14.

Ey da Vill ieg med Such och Klag
Ochsaa begrede Natt och dag
Vor Skilsmis att och Echo mig
Jgien Skall Svare Liudelig.