Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

15.

Ey nogen Skov Saa Mørch er till
Jeg den Jo gienemlede Vill
Saa Langt aff sted et Land ey er
Jeg hende io Vil søge der.