Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

17.

Men dersom Himlen min attra
Forgieffvis Lader bliffve da
Ei hvad er mig da bedre raad
End Snart til Carons Sorte baad.