Bording, Anders Uddrag fra Ach gaar i Sene Tider gaar

18.

Till Carons baad till Lethes flod
Vill ieg da Vandre med friit mod
Men tviler dog om min Attraa
Kand i Elysseers Eng forgaa.