Bording, Anders Uddrag fra Det sidste Mand Fra Doris hørde

19.

Huad heller h[a]n aff hiertens qvide
Slet qvaltis eller leffver end,
Mand vel med tiden Faar at vide,
Men ingen erlig hyrdesuend,
Her effter lade sig besuige
Aff slig en ubestandig Pige,