Bording, Anders Uddrag fra Kom ô Skiønnist Hyrdemøe

2.

Huor Rørdrummen i de Rør
Sin Huule Bass udsnurrer
Stæren oc sit beste giør
Oc Ringelduen kurrer
Huor oc den Søde Nactergall
Med spæden næb oc tunge
Sampt andre Fugle i haabetall
Saa lystelig opsiung[e].