Bording, Anders Uddrag fra Kom ô Skiønnist Hyrdemøe

3.

Echo der i dyben Dall
Sig lader oc Fornemme
Tall kon hun dig suare skall
Med Siufold effterstemme
Jeg sielff oc nys har sammensatt
En yndig Hyrdewiise
Huor med Jeg dig min ædle Skat
will ære der oc prise.