Bording, Anders Uddrag fra Kom ô Skiønnist Hyrdemøe

4.

Hasseler sig finde der
Som tiener snart at bancke
Spulinger oc Kirsebær
Der offuerflødig wancke
Om du dig oc till Jorden ned
For andre bær will bøye
Med fleere Slag, end Jeg fast weed
Skall hun dig strax fornøye.