Bording, Anders Uddrag fra Kom ô Skiønnist Hyrdemøe

5.

Sommerpærer Jeg oc kand
dig plucke well saa mange
Tenderne mig titt i wand
For een aff dem mon gange
Till mig sielff Jeg dog siger saa
Det Træ lad aff at røre
Du læckertand huis der er paa
Min Kierist skall tillhøre.