Bording, Anders Uddrag fra Kom ô Skiønnist Hyrdemøe

6.

Jeg den Feedist Eng har Fred
For wilde Diur oc tamme
Fersken wand oc der Jn[d]led
Till dine faar oc Lamme
At naar du Skiønne Galathe
der kommer hen at bede
Da skall du see dit unge fæ
Skall Jdell Blomster æde.