Bording, Anders Uddrag fra Kom ô Skiønnist Hyrdemøe

7.

Garen oc Kraag os skulde nock
Aff Ferske Fisk indtage
Agerhønss Flock offuer Flock
Dem skall min Falck oc tage
Min Leps aff Busken os till Steeg
Skall skaffe mangen hare
Den Stund Filax for os wor Quæg
J Skuggen skall beuare.