Bording, Anders Uddrag fra Kom ô Skiønnist Hyrdemøe

9.

Alle Nympher der omkring
For dig aff Jdell glæde
Skulle dantze smuckt i ring
Oc dig welkommen hede
Apollo sielff med Harpen will
For din Skyld ferdig wære
Hans Jomfru Chor med sange spill
Din tilkomst oc will ære.