Bording, Anders Uddrag fra Kunde nogen ting forhindre

3.

Reyser ieg endschønt aff Landet
Galathe Langt hen fra dig
Ach min Siel dog Jdelig
Bliffve schall hos dig, ey andet
Følger mig den Vey saa Lang
End den Lengsels haarde tvang
Som mig Vist aff dage tager
Eller Snart tilbage drager.