Bording, Anders Uddrag fra Kunde nogen ting forhindre

4.

Egen din ô ædle Pige
Egen din ô Skiønne Mø,
Vill ieg baade Leff[v'] och dø!
Skulde ieg end Slet henvige
Offver Salten haff och Sø
Till den sidste Jordens ø
Du med Smerte schalt dog Vanche
Jnderlig udi min Tanche.