Bording, Anders Uddrag fra Kunde nogen ting forhindre

5.

Naar alt det Som Sig beveger
Vnder Voris Horizont
Glemmer baade gott och ont
Oc med Søffn Sig vederqvæger
253 Naar att Titan Skiuler Sig
Offuer Jorden hastelig,
Endelig schalt du mig Spørge
Din fraverel[s'] att besørge.