Bording, Anders Uddrag fra Kunde nogen ting forhindre

7.

Dog Vill Jeg for alting bede
Lad din Klage Sorg och Væ
Fare bort ô Galathe
Spørger ieg hen offver hede
Dett dig Sorrig alt for hart
Klemmer Ach da faar ieg snart
Sorgen din til min att Slide
Vill for dig och døden Lide.