Bording, Anders Uddrag fra Naar Bierge, Dall og Skove

2.

Saa modelig og saare
Maa jeg da fælde Taare
Her for din døve Dør.
Men du plat intet hør
Det Klagemaal jeg giør.