Bording, Anders Uddrag fra Naar Bierge, Dall og Skove

3.

Jeg sukker dybt og græder,
Jeg raaber og jeg beder,
Men du foruden Klag
Dog sover hen i Mag
Alt til den liuse Dag.