Bording, Anders Uddrag fra Naar Bierge, Dall og Skove

5.

Du paa den Nød ej tænker
Som mig til døde krænker,
Og her med Vold og Magt
Mig lær at holde Vagt,
Naar andre sove sagt.