Bording, Anders Uddrag fra Naar Bierge, Dall og Skove

9.

Af Amor overvunden
Er jeg, og saa forsvunden,
At ikke nu som før
For mig oplukkes tør
Den heele vide Dør.