Bording, Anders Uddrag fra Naar Bierge, Dall og Skove

15.

Hvad Gavn det er en Hyrde
Saa jammerlig at myrde
Med Længsels haarde Væ,
Det kandst du deraf see,
O strenge Galathe.