Bording, Anders Uddrag fra Naar Bierge, Dall og Skove

16.

Men før jeg nogenlunde
Dig saadan Straf vil unde,
Jeg heller vilde da
Til døde selver gaa,
Saa stilles min Attraa.