Bording, Anders Uddrag fra Naar Bierge, Dall og Skove

20.

Thi nødes jeg tillige
Med Natten at afvige
Saa trøsteløs, O væ!
Hen til mit unge Fæ,
Far vel O Galathe.